Mustafapaşa Village

Mustafapaşa Village

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021’de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen örgütün 24’üncü genel kurulunda, üniversitemizin merkezinin bulunduğu Mustafapaşa (Sinasos) köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi. Kurula katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili’nin elinden aldı.

Dünya Turizm Örgütü, “En İyi Turizm Köyleri” programı ile turizmin kırsal kalkınma ve yerel toplumların refahını artırmadaki gücünü vurgulamayı ve turizmin katkısıyla kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldığı fırsat eşitsizliklerinin giderilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Turizme odaklanılarak köylerin doğal çevresinin, biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin, yerel değerlerinin, yerel yemekler de dâhil yaşam şeklinin korunarak ekonomik değere çevrilmesinin mümkün olduğunun altı çiziliyor.

Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü, UNWTO tarafından dünyanın “En İyi Turizm Köyleri”nden biri seçildi. Eski adı Sinasos olan köy, M.S. 9. yüzyıldan başlayarak, Orta Çağ’a (Bizans), Osmanlı ve erken Cumhuriyet Dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve gelenekleri ile öne çıkıyor. Mustafapaşa, Lausanne Mübadelesi öncesi dönemden gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünü mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlamayı başarabilen benzersiz bir kültürel mozaik görünümünde.